سلام

بعد از مدت ها با سه شعر کوتاه:


گوش سپرده است

به ماهی گرفتار قلاب

سنگ کنار رودخانه

***********************

تمام سه ساعت

به خدابیامرزدشان می گذرد

بغض می کنیم

وقت تماشای فیلم عروسی مان

*********************

 التماس می کند

به ابر و باد ومه و...

برای بازگرداندن میوه هاش

درخت درگیر تبر

/ 1 نظر / 42 بازدید