عشق

سلام

چند دقیقه قبل دی تمام شد ماهی که ...

سوزی که دماغت را سرخ می کند و

گونه هات را به سیب های درخشان بدل

 

                   زمین یخزده ای که می ترساندم

                   از افتادن مقابل چشم های تو

 

                                        و دندان های هماهنگ شد‌‌‌ِمان

                                        ادامه در مجموعه اتفاق روی پل

                                

/ 34 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهونه

سلام خوبی؟؟ دستامون اگر که دوره دلامون که دور نمی شه دل من جز با دل بهونه با دلی که جور نمیشه بدو بیا که من اپم

بهونه

سلام بالاخره فراموش کردن يا چشم به راه نشستن

فرزانه

[گل][تایید]سلام من تازه یک وبلاگ درست کردم اگه دوست داری سر بزن[دست]

سلا م بچه ها من ایمان با زی کنیم باهمگی من دوسمم دا ره

حسینی مدیروبلاگ1300مقاله وتحقیق رایگان

اگه وقت کردید به وب من هم یه سری بزنید من بیش از1300مقاله وتحقیق رایگان راجمع آوری کردم وبلاگ من باپیج رنک2آماده تبادل لینک باشماست لطفااگرتمایل داریدمن راباعنوان "1300مقاله وتحقیق رایگان"وبه آدرس:http://www.beheshtnet.blogfa.com لینک کنیدوسپس ازطریق نظرات خبردهیدتامی خواهیدباچه نام وآدرسی لینک شوید ----------------------------------------------------- ثبت رایگان وبلاگ شمادر150موتورجستجوی جهان وبلاگ بهشت نت دراقدامی دیگردرجهت ارائه خدمات رایگان به وبلاگ هااقدام به ثبت وبلاگ هابه طورمستقیم وبدون هزینه در150موتورجستجونموده است. برای استفاده ازاین سرویس رایگان می بایست آدرس وبلاگ خودرابطورکامل به همراه ایمیلی ازفردصاحب وبلاگ برای ماازطریق فرم ارسال نظرات وبلاگ بهشت نت ارسال کنیدتاوبلاگ شمادرهمان روزدرتمام150موتورجستجو ثبت شود. ایمیلی که ازشمادرخواست می شودبدین جهت است که برخی ازموتورهایی که وبلاگ شمادرآن ثبت می شوداقدام به ارسال ایمیل تاییدیه برای مطلع کردن شماازاتمام کاربه صورت صحیح می باشد که البته شمامی توانیدهرایمیلی رابرای این منظورمعرفی کنید.

3453

[شکست]

Sara

Bistar tozih bedin

Sara

Bistar tozih bedin