تفاهم

سلام

تفاهم از مجموعه اتفاق روی پل:

داشتیم می شمردیم
من:
دریا در یک دقیقه چند بار التماس می کند
تا بماند در آغوش ساحل

تو:
دریا در یک دقیقه چند بار التماس می کند
تا همسفرش شود ساحل

داشتیم می شمردیم
و به نتیجه واحدی رسیده بودیم
پس از
یک دقیقه سکوت

/ 0 نظر / 40 بازدید