ها هو

سلام 

 ها هو

 

چشم هايم مي سوزند

برمي خيزم و پشت پنجره از ته دل ها مي كنم:

                                                - ها، ها، ها، ها-

چراغ كه روشن مي شود دستم بالا مي رود وها ها پاك

حالا مقابل من پشت پنجره صورت هايي پيدا مي شوند و

با انگشت هاي اشاره شان هو می كنند:

                                                       - هو، هو، هو، هو-

چشم هايم مي سوزند

و زمان مي گذرد در حركتي سرشار از:

                                            - ها هو، ها هو، ها هو، ها هو-

 خداحافظ تا بعد

/ 6 نظر / 29 بازدید
س ا ر ا خوشکام

س ل ا م .ممنون که امديد.خواندم.چون حسی نيست و شعری نيست در نتيجه به روز شدنی هم در کار نيست.به اميد خوانشی دوباره...

تكرار

درود / منظور از هو هو هو هو چيه ؟ / شاد باشي

ندا.ح

يعنی کيا بودن؟؟ مشکوک ميزنيا ... خواب بودی؟

تکرار

آب سیگار میکشید و خاکسترش را در من می تکاند من دود میدیدم و دود پک میزد مست گونه سیگار بعد از مشروب را می پکید / به روزم منتظر حضورت

جعفر واعظی « آزاد»

سلام عزيز خوب ! تو دلم جا داري نازنين . با خبرم كن . يا علي . نازنين بگو ! علي يارت . راست می گفت: شیرین را هم که داشته باشی توی جوب نمی توان سر کرد یا یخ می زنید یا عطایت را به لقایت