اتفاق روی پل

ها هو
نویسنده : قربان بهاری - ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ روز ٢٠ تیر ۱۳۸٦
 

سلام 

 ها هو

 

چشم هايم مي سوزند

برمي خيزم و پشت پنجره از ته دل ها مي كنم:

                                                - ها، ها، ها، ها-

چراغ كه روشن مي شود دستم بالا مي رود وها ها پاك

حالا مقابل من پشت پنجره صورت هايي پيدا مي شوند و

با انگشت هاي اشاره شان هو می كنند:

                                                       - هو، هو، هو، هو-

چشم هايم مي سوزند

و زمان مي گذرد در حركتي سرشار از:

                                            - ها هو، ها هو، ها هو، ها هو-

 خداحافظ تا بعد