اتفاق روی پل

اگر بود
نویسنده : قربان بهاری - ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
 

سلام

این حالت غریب

        فاعلش را گم کرده است

دارد داد می زند:

                    تغییر جهان 

                               کار شاعران نیست

                                                     اگربود       بود

صلاح کار کجا و

من خراب           سیب دوست ندارد

                                           اگر داشت        داشت

                                            شبیه حرف های نگفته اش

                                             به تردید می زد

                                           دوست می داشت:

                                                      همیشه دی باشد و

                                                       تازه تر از تازه بچرخد به کام

*

شبیه همین فاعل از دست داده

امید و پیوند و آن یکی

                         غریبه اند

کجاست عنکبوتی که کلاهش را قاضی کند و

- همراه پوزخندش

به رژه منظم مورچه های عازم جنگ -

رشوه بگیرد

                به نفع شعر:

                                  بگذریم

                                  سکه بیندازید توی تلفن و

                                  خبر را مخابره کنید

                                                    این حالت غریب

                                                     فاعلش را وادار کرده است

                                                                     داد بزند