اتفاق روی پل

عشق
نویسنده : قربان بهاری - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱ بهمن ۱۳۸٦
 

سلام

چند دقیقه قبل دی تمام شد ماهی که ...

سوزی که دماغت را سرخ می کند و

گونه هات را به سیب های درخشان بدل

 

                   زمین یخزده ای که می ترساندم

                   از افتادن مقابل چشم های تو

 

                                        و دندان های هماهنگ شد‌‌‌ِمان

                                        ادامه در مجموعه اتفاق روی پل