اتفاق روی پل

پيشواز
نویسنده : قربان بهاری - ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱٧ آذر ۱۳۸٥
 

سلام

بدون معطلی می ریم سر اصل مطلب

(( ارتفاع عریانی درخت ها))

 آخرین برگ این درخت که بیافتد

زمستان از راه رسیده است

زمستان که از راه برسد

لک لک ها پریده اندو پاهای بلندشان را در آب های دیگر جهان

وتنها لک لک ها می دانند

تمام آب های جهان

عصاره تلخی دارند

                       ازدل کندن

تنها لک لک ها

که پاهای درازی دارندو

زمستان که از راه برسد

           پریده اند

                      از ارتفاع عریانی درخت ها

خداحافظ تا اولین روز زمستان


 
 
بسم الله
نویسنده : قربان بهاری - ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳۸٥
 

سلام

امدن مهم است يا دليل امدن    بودن مهم است يا چگونه بودن     گفتن مهم است يا از چه گفتن

انسان اين موجود عجيب از ميان گزينه هاي متعدد انچه را كه بايدچگونه انتخاب مي كند  و اين تصميم  براساس كدام يك از داشته هاي او اتفاق خواهد افتاد و انسان براي داشتن قدرت تصميم گيري در مواجهه با گزينه هاي مختلف چگونه بايد خود را تجهيز كند ( نظر شما را نمي دانم اما اين موضوع بحث من بود و عزيز دلم محمد بهراميان و البته با اتفاق بر اين نكته واضح كه:انسان موجود مخيري است نتيجه انتخاب هاي خويشتن)

بگذريم    اين هم يك كار نسبتا تازه:

(( ما فقط خيس ...))

خيس شده بوديم

             چترمان را باز كرديم و

             صندلي كهنه كنار ديوار را...

گرم شده بوديم

             با سوختن خاطره اي كه از تو

             روي صندلي كهنه كنار ديوار

بند آمده بود

             چترمان را بسته بوديم و روي صندلي كهنه كنار ديوار

                                                               خاك مي ريختيم